Skočiť na hlavný obsah
A.E. Vaccine Nobilis Vet. pulver til oral opløsning 1000 E.I.D.
 • Fågelencefalomyelitvirus, stam Calnek 1143, levan…
 • Surrendered

Identifikácia lieku

Názov lieku:
A.E. Vaccine Nobilis Vet. pulver til oral opløsning 1000 E.I.D.
A.E. Vaccine Nobilis Vet. 1000 E.I.D. pulver til oral opløsning
Účinná látka a sila:
 • Dostupné len v English
  1000.00
  Embryo Infective Dose
  /
  1.00
  Dose
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QI01AD02
Číslo registrácie:
 • 09624
Identifikačné číslo lieku:
 • fd634347-d172-4c27-94ed-020552ed69f1
Trvalé identifikačné číslo:
 • 600000055757

Podrobnosti o lieku

Lieková forma:
 • Prášok na perorálny roztok
Species grouped by route of administration:
 • In drinking water/milk use
  • Poultry

Dostupnosť

Opis balenia:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Source wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Destination wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Podrobné informácie o registrácii

Typ postupu registrácie:
Číslo postupu:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Dátum zmeny stavu registrácie:
Schvaľujúca krajina:
 • Dánsko
Zodpovedný orgán:
 • Danish Medicines Agency
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • MSD Animal Health A/S
Vydané rozhodnutie o registrácii:
Referenčný členský štát:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Dotknuté členské štáty:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor referenčného lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor zdrojového lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Additional information

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."