Skočiť na hlavný obsah
Adrestan 60 mg hard capsules
 • Trilostan
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Holandsko

Identifikácia lieku

Názov lieku:
Adrestan 60 mg hard capsules
Adrestan 60 mg harde capsules
Účinná látka a sila:
 • Dostupné len v English
  60.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Kapsula
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QH02CA01
Číslo registrácie:
 • REG NL 117140
Identifikačné číslo lieku:
 • 01c750e7-b4db-42c3-9b6d-a3feeadfb50c
Trvalé identifikačné číslo:
 • 600000049239

Podrobnosti o lieku

Lieková forma:
 • Tvrdá kapsula
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • Dog

Dostupnosť

Opis balenia:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Dales Pharmaceuticals Limited
 • Genera d.d.
Source wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Destination wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Podrobné informácie o registrácii

Typ postupu registrácie:
Číslo postupu:
 • IE/V/0503/003
Dátum zmeny stavu registrácie:
Schvaľujúca krajina:
 • Holandsko
Zodpovedný orgán:
 • Medicines Evaluation Board
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Dechra Regulatory B.V.
Vydané rozhodnutie o registrácii:
Referenčný členský štát:
 • Írsko
Dotknuté členské štáty:
Identifikátor referenčného lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor zdrojového lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Ďalšie informácie

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."