Skočiť na hlavný obsah
K-FLOX 100 mg/ml Oral solution for chickens and rabbits
 • Enrofloksacīns
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Európska únia
 • Taliansko

Identifikácia lieku

Názov lieku:
K-FLOX 100 mg/ml Oral solution for chickens and rabbits
K-FLOX 100 MG/ML
Účinná látka a sila:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QJ01MA90
Číslo registrácie:
 • 104184
Identifikačné číslo lieku:
 • 201125d6-1c4c-4a63-bea0-a28177bf727a
Trvalé identifikačné číslo:
 • 600000043795

Podrobnosti o lieku

Lieková forma:
 • Perorálny roztok
Withdrawal period by route of administration:
 • In drinking water/milk use
  • Rabbit
   • Meat and offal
    2
    day
  • Chicken (broiler)
   • Meat and offal
    7
    day
   • Eggs
    no withdrawal period

Dostupnosť

Opis balenia:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Laboratorios Karizoo S.A.
 • S P Veterinaria S.A.
Source wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Destination wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Podrobné informácie o registrácii

Typ postupu registrácie:
Číslo postupu:
 • ES/V/0146/001
Dátum zmeny stavu registrácie:
Schvaľujúca krajina:
 • Taliansko
Zodpovedný orgán:
 • MINSAL
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Laboratorios Karizoo S.A.
Vydané rozhodnutie o registrácii:
Referenčný členský štát:
 • Španielsko
Dotknuté členské štáty:
 • Cyprus
 • Grécko
 • Taliansko
 • Portugalsko
Identifikátor referenčného lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor zdrojového lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Ďalšie informácie

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."