Skočiť na hlavný obsah
Veterinary Medicines

Narcostart (Sedastart) 1 mg/ml solution for injection for cats and dogs

Authorised
 • Medetomidine hydrochloride

Identifikácia lieku

Názov lieku:
Narcostart (Sedastart) 1 mg/ml solution for injection for cats and dogs
Sedastart vet 1 mg/ml injektioneste, liuos
Účinná látka:
Cesta podania:
 • Intramuskulárne použitie
 • Intravenózne použitie

Podrobnosti o lieku

Účinná látka a sila:
 • Dostupné len v English
  1.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Lieková forma:
 • Injekčný roztok
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Dog
  • Cat
 • Intravenous use
  • Dog
  • Cat
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QN05CM91
Stav registrácie:
 • Valid
Authorised in:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Opis balenia:

Ďalšie informácie

Entitlement type:
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Le Vet. B.V.
Marketing authorisation date:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Produlab Pharma B.V.
Zodpovedný orgán:
 • FIMEA
Číslo registrácie:
 • 27425
Dátum zmeny stavu registrácie:
Referenčný členský štát:
 • Holandsko
Číslo postupu:
 • NL/V/0138/001
Dotknuté členské štáty:
 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Česko
 • Dánsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Grécko
 • Maďarsko
 • Island
 • Írsko
 • Taliansko
 • Luxembursko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Slovensko
 • Španielsko
 • Švédsko

Dokumenty

Combined File of all Documents

Tento dokument v tomto jazyku (slovenčina) neexistuje. Nájdete ho v inom jazyku nižšie.
Angličtina (PDF)
Publikované na: 14/06/2022
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."