ABCEDYL GA
 • Pyrogenium 7 CH
 • Myristica sebifera 3 CH
 • Atropa belladonna 5 CH
 • Echinacea angustifolia 3 CH
 • Calcium sulfuricum C7
 • Silicea 7 CH
 • Hepar sulfuris 7 CH
 • Valid
Disponibil în aceste țări:
 • France

Product identification

Denumirea medicamentului:
ABCEDYL GA
Substanța activă:
Specii ţintă:
 • Bovine
 • Păsări de curte
 • Porc
 • Oaie
 • Iepure
 • Ecvide
 • Capră
Codul anatomic terapeutic chimic veterinar (ATCvet):
 • QV03AX
Numărul autorizației:
 • FR/V/2653261 5/2012
Numărul de identificare al produsului:
 • e324684c-0901-44cd-80d2-97ed063c7315
Numărul permanent de identificare:
 • 600000039921

Product details

Calea de administrare:
 • Administrare orală
Forma farmaceutică:
 • Soluţie orală
Perioada de așteptare:
Aceste informații nu sunt disponibile pentru acest medicament.
Descrierea ambalajului:
Concentrație / Compoziție:
Aceste informații nu sunt disponibile pentru acest medicament.

Availability

Data modificării situației disponibilității:
Aceste informații nu sunt disponibile pentru acest medicament.
Unitățile de producție pentru eliberarea loturilor:
 • Boiron

Authorisation details

Tipul procedurii de autorizare:
Numărul procedurii:
Aceste informații nu sunt disponibile pentru acest medicament.
Data modificării statusului autorizației:
Autoritatea responsabilă:
 • ANSES
Deținătorul autorizației de comercializare:
 • Boiron
Autorizația de comercializare emisă:
Statul membru de referință:
Aceste informații nu sunt disponibile pentru acest medicament.
State membre interesate:
Aceste informații nu sunt disponibile pentru acest medicament.
Identificatorul produsului de referință:
Aceste informații nu sunt disponibile pentru acest medicament.
Identificatorul produsului în statul membru de proveniență:
Aceste informații nu sunt disponibile pentru acest medicament.

Documents

Prima publicare:
Ultima actualizare:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000039921