Gabbrostim, 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła, koni i świń
 • Alfaprostol
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Poland

Product identification

Nazwa leku:
Gabbrostim, 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła, koni i świń
Numer pozwolenia:
Kod klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej‎ (ATCvet):
 • QG02C
Numer pozwolenia:
 • 0659
Numer identyfikacyjny produktu:
 • a573ad3f-95e4-495e-95eb-5fffc35804d4
Stały numer identyfikacyjny:
 • 600000056059

Product details

Droga podania:
 • Podanie domięśniowe
Postać farmaceutyczna:
 • Roztwór do wstrzykiwań
Okres karencji:
 • Pig
  Meat and offal
  0
  day
 • Cattle
  Meat and offal
  0
  day
 • Horse
  Meat and offal
  0
  day
Opis pakietu:
 • Butelki ze szkła (szkło typ I) o pojemności 50 ml
 • Butelki ze szkła (szkło typ I) o pojemności 20 ml
 • Butelki ze szkła (szkło typ I) o pojemności 4 ml
 • Butelki ze szkła (szkło typ I) o pojemności 4 ml
Moc / Skład:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Availability

Data zmiany statusu dostępności:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Miejsca wytwarzania w ramach procedury zwolnienia serii:
 • Ceva Sante Animale

Authorisation details

Rodzaj procedury wydawania pozwoleń:
Numer procedury:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Data zmiany statusu pozwolenia:
Organ odpowiedzialny:
 • Office For Registration Of Medicinal Products Medical Devices And Biocidal Products
Podmiot odpowiedzialny:
 • Ceva Salute Animale S.p.A.
Wydane dopuszczenie do obrotu:
Referencyjne państwo członkowskie:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Zainteresowane państwa członkowskie:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Referencyjny identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Źródłowy identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Documents

Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000056059