K-Flor 100 mg/ml Solution for Use in Drinking Water for Pigs
 • Florfenikols
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Poland

Product identification

Nazwa leku:
K-FLOR 100 mg/ml Solution for use in drinking water for pigs
K-Flor 100 mg/ml Solution for Use in Drinking Water for Pigs
Numer pozwolenia:
Kod klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej‎ (ATCvet):
 • QJ01BA90
Numer pozwolenia:
 • Vm 31223/4003
Numer identyfikacyjny produktu:
 • 678b42c4-52ed-4de1-a175-998bca89f90f
Stały numer identyfikacyjny:
 • 600000015453

Product details

Droga podania:
 • Podanie w wodzie do picia
Postać farmaceutyczna:
 • Roztwór do podania w wodzie do picia
Okres karencji:
 • Pig
  Meat and offal
  5
  week
Opis pakietu:
Moc / Skład:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Availability

Data zmiany statusu dostępności:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Miejsca wytwarzania w ramach procedury zwolnienia serii:
 • Laboratorios Karizoo S.A.

Authorisation details

Rodzaj procedury wydawania pozwoleń:
Numer procedury:
 • PL/V/0103/001
Data zmiany statusu pozwolenia:
Państwo pozwolenia:
Organ odpowiedzialny:
 • VMD
Podmiot odpowiedzialny:
 • Laboratorios Karizoo S.A.
Wydane dopuszczenie do obrotu:
Referencyjne państwo członkowskie:
Referencyjny identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Źródłowy identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Documents

Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000015453