K-Flor 100 mg/ml Solution for Use in Drinking Water for Pigs
 • Florfenikols
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Poland

Product identification

Lægemidlets navn:
K-FLOR 100 mg/ml Solution for use in drinking water for pigs
K-Flor 100 mg/ml Solution for Use in Drinking Water for Pigs
Aktiv substans:
Dyrearter:
 • Svin
Anatomisk terapeutisk kemisk veterinær (ATCvet) kode:
 • QJ01BA90
Markedsføringstilladelsesnummer:
 • Vm 31223/4003
Produktidentifikationsnummer:
 • 678b42c4-52ed-4de1-a175-998bca89f90f
Permanent identifikationsnummer:
 • 600000015453

Product details

Administrationsvej:
 • Anvendelse i drikkevand
Lægemiddelform:
 • Opløsning til anvendelse i drikkevand
Tilbageholdelsestid:
 • Svin
  Meat and offal
  5
  week
Pakningsbeskrivelse:
Styrke / sammensætning:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.

Availability

Dato for ændring af tilgængelighedsstatus:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.
Produktionssteder for batchfrigivelse:
 • Laboratorios Karizoo S.A.

Authorisation details

Godkendelsesprocedure:
Procedurenummer:
 • PL/V/0103/001
Dato for ændring af godkendelsesstatus:
Land, hvor godkendelsen er udstedt:
Ansvarlig myndighed:
 • VMD
Indehaver af markedsføringstilladelsen:
 • Laboratorios Karizoo S.A.
Markedsføringstilladelse udstedt:
UPD identifier for referenceprodukt:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.
UPD identifier for kildeprodukt:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.

Documents

Offentliggjort første gang:
Senest opdateret:
Offentliggjort første gang:
Senest opdateret:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000015453