Przejdź do treści
Veterinary Medicines

Rabisin suspensão injectável

Upoważniony
 • Rabies virus, strain G52, Inactivated

Szczegóły produktu

Substancja czynna i moc:
 • Dostępne wyłącznie w angielski
  1.00
  international unit(s)
  /
  1.00
  Doza
Postać farmaceutyczna:
 • Zawiesina do wstrzykiwań
Okres karencji w zależności od drogi podania:
 • Podanie domięśniowe
  • Cattle
  • Horse
  • Mustelids
  • Sheep
  • Cat
  • Dog
Kod klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej‎ (ATCvet):
 • QI07AA02
Status pozwolenia:
 • Valid
Opis opakowania:

Informacje dodatkowe

Typ uprawnienia:
Podmiot odpowiedzialny:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal Lda.
Data pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:
Miejsca wytwarzania, gdzie następuje zwolnienie serii:
 • Merial
Organ odpowiedzialny:
 • DGAV
Numer pozwolenia:
 • 382/91 DGV
Data zmiany statusu pozwolenia:

Dokumenty

Combined File of all Documents

Ten dokument nie istnieje w tym języku (polski). Możesz go znaleźć w innym języku poniżej.
portugalski (PDF)
Published on: 18/06/2023
Jak przydatna była ta strona?:
Dotychczas brak głosów
Proszę nie podawać żadnych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko ani dane kontaktowe. Jeśli tak, wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności EMA dotyczącym żądań informacji lub dostępu do dokumentów. Jeśli chcesz uzyskać odpowiedź od EMA, zamiast tego wyślij pytanie do EMA.