Przejdź do treści
Panacur - Granulat für Rinder und Pferde
 • Fenbendazols
 • Valid

Identyfikacja produktu

Nazwa leku:
Panacur - Granulat für Rinder und Pferde
Numer pozwolenia / Moc :
Kod klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej‎ (ATCvet):
 • QP52AC13
Numer pozwolenia:
 • 16255
Numer identyfikacyjny produktu:
 • 846f70dd-6314-408d-8841-d294f976590c
Stały numer identyfikacyjny:
 • 600000072317

Szczegóły produktu

Postać farmaceutyczna:
 • Granulat
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • Cattle
   • Milk
    120
    hour
   • Meat and offal
    10
    day
  • Horse
   • Meat and offal
    20
    day

Dostępność

Opis pakietu:
Miejsca wytwarzania w ramach procedury zwolnienia serii:
 • Intervet Productions S.A.
 • Intervet Ges.m.b.H.
Source wholesaler:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Destination wholesaler:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Dane dotyczące pozwolenia

Rodzaj procedury wydawania pozwoleń:
Numer procedury:
 • -
Data zmiany statusu pozwolenia:
Organ odpowiedzialny:
 • Austrian Agency For Health And Food Safety Limited
Podmiot odpowiedzialny:
 • Intervet Ges.m.b.H.
Wydane dopuszczenie do obrotu:
Referencyjne państwo członkowskie:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Zainteresowane państwa członkowskie:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Referencyjny identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Źródłowy identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Informacje dodatkowe

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."