Authorised

Product identification

Ainm an chógais:
TABERNIL ANTIASMATICO
Substaint ghníomhach:
Bealach riartha:
 • Le húsáid in uisce óil

Product details

Substaint ghníomhach / Láidreacht:
 • Ar fáil ach amháin i English
  0.80
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
 • Ar fáil ach amháin i English
  2.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
 • Ar fáil ach amháin i English
  4.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
 • Ar fáil ach amháin i English
  0.04
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Foirm chógaisíochta:
 • Tuaslagán le húsáid in uisce óil
Withdrawal period by route of administration:
 • In drinking water use
  • Ornamental bird
An cód tréidliachta ceimiceach teiripeach anatamaíoch (Cód ATCvet):
 • QR03CK
Stádas údaraithe:
 • Valid
Authorised in:
 • Spain
Available in:
 • Spain
Tuairisc ar an bpacáiste:

Additional information

An cineál nós imeachta um údarú:
Sealbhóir an údaraithe margaíochta:
 • Divasa Farmavic S.A.
Údarú margaíochta eisithe:
Láithreacha monaraíochta um eisiúint bhaisce:
 • Divasa Farmavic S.A.
An t-údarás atá freagrach:
 • (AEMPS)
Uimhir údaraithe:
 • 2066 ESP
Athrú stádais maidir leis an dáta údaraithe:

Documents

Achoimre ar shaintréithe an táirge

Published:
Spanish (PDF)
Download

Bileog phacáiste

Published:
Spanish (PDF)
Download

Lipéadú

Published:
Spanish (PDF)
Download

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000082773