TABERNIL ANTIASMATICO
 • Diphenhydraminhydrochlorid
 • Ephedrinhydrochlorid
 • 1,3-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione
 • Deksametazona nātrija fosfāts
 • Godkänd
Godkänt i dessa länder:
 • Spanien

Product identification

Läkemedlets namn:
TABERNIL ANTIASMATICO
Aktiv substans:
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English
Djurslag:
 • Burfågel
Anatomisk terapeutisk kemisk veterinärkod (ATCvet-kod):
 • QR03CK
Godkännandenummer:
 • 2066 ESP
Produktens identifieringsnummer:
 • d20b9dff-0561-4524-8e7a-1938e287dc3b
Permanent identifieringsnummer:
 • 600000082773

Product details

Administreringsväg:
 • Användning i dricksvatten
Läkemedelsform:
 • Lösning för användning i dricksvatten
Karenstid:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.
Beskrivning av förpackning:
Styrka / sammansättning:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.

Availability

Godkänt i dessa länder:
 • Spanien
Datum för ändring av tillgänglighetsstatus:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.
Tillverkningsplatser för frisläppande av tillverkningssatser:
 • Divasa Farmavic S.A.

Authorisation details

Godkännandestatus:
 • Godkänd
Typ av godkännandeförfarande:
 • Försäljningstillstånd
Förfarandenummer:
 • 2066 ESP
Datum för ändring av godkännandestatus:
Godkännandeland:
 • Spanien
Ansvarig myndighet:
 • (AEMPS)
Innehavare av godkännande för försäljning:
 • Divasa Farmavic S.A.
Godkännande för försäljning utfärdat:
Referensmedlemsstat:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.
Berörda medlemsstater:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.
Referensproduktens identitetsbeteckning:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.
Källproduktens identitetsbeteckning:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.

Documents

Först publicerad:
Senast uppdaterad:
Först publicerad:
Senast uppdaterad:
Först publicerad:
Senast uppdaterad:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000082773