TABERNIL ANTIASMATICO
 • Diphenhydraminhydrochlorid
 • Ephedrinhydrochlorid
 • 1,3-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione
 • Deksametazona nātrija fosfāts
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Spain

Product identification

Име на ветеринарномедицинския продукт:
TABERNIL ANTIASMATICO
Активна субстанция:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:
 • декоративна птица
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QR03CK
Номер на лиценза:
 • 2066 ESP
Идентификационен номер на продукта:
 • d20b9dff-0561-4524-8e7a-1938e287dc3b
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000082773

Product details

Начин на приложение:
 • Прилагане във вода за пиене
Фармацевтична форма:
 • Разтвор за прилагане във вода за пиене
Карентен срок :
Тази информация не е налична за този продукт.
Описание на опаковката:
Концентрация / състав:
Тази информация не е налична за този продукт.

Availability

Дата на промяна в статуса на наличност:
Тази информация не е налична за този продукт.
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Divasa Farmavic S.A.

Authorisation details

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • 2066 ESP
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • (AEMPS)
Притежател на лиценза за употреба:
 • Divasa Farmavic S.A.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Documents

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000082773