Skip to main content
Veterinary Medicines

Ubroseal blue Dry Cow 2.6 g intramammary suspension for cattle

Údaraithe
 • Bismuth subnitrate, heavy

Sainaithint táirge

Ainm an chógais:
UBROSEAL BLUE DRY COW 2.6gr/syr(4gr) ΕΝΔΟΜΑΣΤΙΚΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ
Ubroseal blue Dry Cow 2.6 g intramammary suspension for cattle
Substaint ghníomhach:
Bealach riartha:
 • Úsáid ionmhamach

Sonraí an táirge

Substaint ghníomhach / Láidreacht:
 • Ar fáil ach amháin i English
  2.60
  gram(s)
  /
  1.00
  Steallaire
Foirm chógaisíochta:
 • Fuaidreán ionmhamach
Withdrawal period by route of administration:
 • Úsáid ionmhamach
  • Cattle
   • Meat and offal
    0
    day
   • Milk
    0
    hour
An cód tréidliachta ceimiceach teiripeach anatamaíoch (Cód ATCvet):
 • QG52X
Stádas údaraithe:
 • Valid
Tuairisc ar an bpacáiste:

Eolas breise

Entitlement type:
Sealbhóir an údaraithe margaíochta:
 • Univet Limited
Marketing authorisation date:
Láithreacha monaraíochta um eisiúint bhaisce:
 • Univet Limited
An t-údarás atá freagrach:
 • National Organization For Medicines
Uimhir údaraithe:
 • 5858/17/28-03-2018/K-0246001
Athrú stádais maidir leis an dáta údaraithe:
Uimhir an nóis imeachta:
 • IE/V/0437/001
Ballstáit lena mbaineann:

Doiciméid

Achoimre ar shaintréithe an táirge

Níl an doiciméad seo ann sa teanga seo (Gaeilge). Is féidir leat é a fháil i dteanga eile thíos.
Greek (PDF)
Published on: 22/05/2023
Cé chomh húsáideach a bhí an leathanach seo?:
No votes yet
Ná cuir aon sonraí pearsanta san áireamh, ar nós d’ainm nó sonraí teagmhála. Má dhéanann tú amhlaidh, toilíonn tú le próiseáil na sonraí sin de réir Ráiteas Príobháideachta an EMA maidir le hiarratais ar fhaisnéis nó rochtain ar dhoiciméid. Más mian leat freagra ón EMA, Seol ceist chuig EMA ina ionad sin le do thoil.