Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
T.S.-sol 20/100
 • Sulfametoxazol
 • Trimethoprim
 • Έγκυρη

Ταυτοποίηση προϊόντος

Ονομασία φαρμάκου:
T.S.-sol 20/100
T.S.-sol 20/100 mg/ml oldat ivóvízbe keveréshez sertések és házityúkok számára A.U.V.
Δραστική ουσία / Περιεκτικότητα:
 • Διατίθεται μόνο σε English
 • Διατίθεται μόνο σε English
Ανατομικός, θεραπευτικός, χημικός κτηνιατρικός κωδικός (ATCvet):
 • QJ01EW11
Αριθμός άδειας:
 • 3891/X/17 NÉBIH ÁTI
Αριθμός ταυτοποίησης προϊόντος:
 • 78ad292a-903d-4ec6-ae09-02eb9c1bca99
Αριθμός μόνιμης ταυτοποίησης:
 • 600000034356

Λεπτομέρειες προϊόντος

Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • Διάλυμα για χορήγηση με πόσιμο νερό
Withdrawal period by route of administration:
 • In drinking water use
  • Χοίρος πάχυνσης
   • Meat and offal
    8
    Ημέρα
  • Ορνίθιο κρεοπαραγωγής
   • Meat and offal
    5
    Ημέρα

Διαθεσιμότητα

Περιγραφή συσκευασίας:
 • Διατίθεται μόνο σε English
 • Διατίθεται μόνο σε English
Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.
Source wholesaler:
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.
Destination wholesaler:
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.

Λεπτομερή στοιχεία έγκρισης

Καθεστώς άδειας:
 • Έγκυρη
Τύπος διαδικασίας έγκρισης:
Αριθμός διαδικασίας:
 • NL/V/0213/001
Ημερομηνία αλλαγής του καθεστώτος άδειας:
Χώρα αδειοδότησης:
Αρμόδια αρχή:
 • European Medicines Agency
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας:
 • Dopharma Research B.V.
Χορηγηθείσα άδεια κυκλοφορίας:
Κράτος Μέλος αναφοράς:
Ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος:
Αναγνωριστικός κωδικός φαρμάκου αναφοράς:
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.
Αναγνωριστικός κωδικός φαρμάκου προέλευσης:
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.

Πρόσθετες πληροφορίες

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."