KALAFEV, 50 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, χοίρους και άλογα
 • FLUNIXIN MEGLUMINE
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Greece

Product identification

Lægemidlets navn:
KALAFEV, 50 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, χοίρους και άλογα
Aktiv substans:
Dyrearter:
 • Kvæg
 • Hest
 • Svin
Anatomisk terapeutisk kemisk veterinær (ATCvet) kode:
 • QM01AG90
Markedsføringstilladelsesnummer:
 • 69428/18/26-11-2019/K-0186601
Produktidentifikationsnummer:
 • 54538d6f-84c8-4715-90d3-3e15b6421552
Permanent identifikationsnummer:
 • 600000096232

Product details

Administrationsvej:
 • Intramuskulær anvendelse
 • Intravenøs anvendelse
Lægemiddelform:
 • Injektionsvæske, opløsning
Tilbageholdelsestid:
 • Kvæg
  Meat and offal
  10
  day
  Milk
  24
  hour
 • Hest
  Meat and offal
  7
  day
 • Svin
  Meat and offal
  18
  day
 • Kvæg
  Meat and offal
  10
  day
  Milk
  24
  hour
 • Hest
  Meat and offal
  7
  day
 • Svin
  Meat and offal
  18
  day
Pakningsbeskrivelse:
Styrke / sammensætning:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.

Availability

Dato for ændring af tilgængelighedsstatus:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.
Produktionssteder for batchfrigivelse:
 • Fatro S.p.A.

Authorisation details

Godkendelsesprocedure:
Procedurenummer:
 • NA
Dato for ændring af godkendelsesstatus:
Land, hvor godkendelsen er udstedt:
Ansvarlig myndighed:
 • National Organization For Medicines
Indehaver af markedsføringstilladelsen:
 • Fatro S.p.A.
Markedsføringstilladelse udstedt:
Referencemedlemsstat:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.
Berørte medlemsstater:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.
UPD identifier for referenceprodukt:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.
UPD identifier for kildeprodukt:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.

Documents

Offentliggjort første gang:
Senest opdateret:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000096232