Abinex Forte 1 % w/v Pour On Solution
 • MK-936
 • Valid

Product identification

Název léčivého přípravku:
Abinex Forte 1 % w/v Pour On Solution
Léčivá látka:
Cílové druhy zvířat:
 • Skot
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinární kód (ATCvet):
 • QP54AA02
Registrační číslo:
 • VPA22033/035/001
Identifikační číslo přípravku:
 • 8b632960-f322-4acd-a949-d5c9ba082e59
Stálé identifikační číslo:
 • 600000064286

Product details

Způsob podání:
Léková forma:
 • Roztok pro nalévání na hřbet - pour-on
Ochranná lhůta:
 • Skot
  Maso
  35
  day
Popis balení:
Síla / složení:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Availability

Authorised in these countries:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Datum změny stavu dostupnosti:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Výrobní místa s propouštěním šarží:
 • Bimeda Animal Health Limited

Authorisation details

Typ registračního postupu:
Číslo postupu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Datum změny stavu registrace:
Země registrace:
 • Irsko
Odpovědný orgán:
 • HPRA
Držitel rozhodnutí o registraci:
 • Bimeda Animal Health Limited
Rozhodnutí o registraci vydáno:
Referenční členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Dotčený členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor referenčního přípravku:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor přípravku v členském státě původu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Documents

Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000064286