Abinex Forte 1 % w/v Pour On Solution
 • MK-936
 • Godkänd

Product identification

Läkemedlets namn:
Abinex Forte 1 % w/v Pour On Solution
Aktiv substans:
 • Finns tillgänglig endast på English
Djurslag:
 • Nöt
Anatomisk terapeutisk kemisk veterinärkod (ATCvet-kod):
 • QP54AA02
Godkännandenummer:
 • VPA22033/035/001
Produktens identifieringsnummer:
 • 8b632960-f322-4acd-a949-d5c9ba082e59
Permanent identifieringsnummer:
 • 600000064286

Product details

Administreringsväg:
Läkemedelsform:
 • Pour-on, lösning
Karenstid:
 • Nöt
  Meat and offal
  35
  dygn
Beskrivning av förpackning:
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English
Styrka / sammansättning:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.

Availability

Godkänt i dessa länder:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.
Datum för ändring av tillgänglighetsstatus:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.
Tillverkningsplatser för frisläppande av tillverkningssatser:
 • Bimeda Animal Health Limited

Authorisation details

Godkännandestatus:
 • Godkänd
Typ av godkännandeförfarande:
 • Försäljningstillstånd
Förfarandenummer:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.
Datum för ändring av godkännandestatus:
Godkännandeland:
 • Irland
Ansvarig myndighet:
 • HPRA
Innehavare av godkännande för försäljning:
 • Bimeda Animal Health Limited
Godkännande för försäljning utfärdat:
Referensmedlemsstat:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.
Berörda medlemsstater:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.
Referensproduktens identitetsbeteckning:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.
Källproduktens identitetsbeteckning:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.

Documents

Först publicerad:
Senast uppdaterad:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000064286