Abinex Forte 1 % w/v Pour On Solution
 • MK-936
 • Valid

Product identification

Lääkkeen nimi:
Abinex Forte 1 % w/v Pour On Solution
Vaikuttava aine:
Anatomis-terapeuttis-kemiallinen koodi (ATCvet):
 • QP54AA02
Myyntiluvan numero:
 • VPA22033/035/001
Valmisteen tunnistenumero:
 • 8b632960-f322-4acd-a949-d5c9ba082e59
Pysyvä tunnistenumero:
 • 600000064286

Product details

Antoreitti:
Lääkemuoto:
 • Kertavaleluliuos
Varoaika:
 • Cattle
  Meat and offal
  35
  day
Pakkauksen kuvaus:
Vahvuus / Koostumus:
Tätä tietoa ei ole saatavana tästä valmisteesta.

Availability

Authorised in these countries:
Tätä tietoa ei ole saatavana tästä valmisteesta.
Saatavuuden tilan muutoksen päivämäärä:
Tätä tietoa ei ole saatavana tästä valmisteesta.
Erän vapauttamisesta vastaavat valmistuspaikat:
 • Bimeda Animal Health Limited

Authorisation details

Myyntilupamenettelyn tyyppi:
Menettelyn numero:
Tätä tietoa ei ole saatavana tästä valmisteesta.
Myyntiluvan tilan muutoksen päivämäärä:
Vastuullinen viranomainen:
 • HPRA
Myyntiluvan haltija:
 • Bimeda Animal Health Limited
Myyntilupa myönnetty:
Viitejäsenvaltio:
Tätä tietoa ei ole saatavana tästä valmisteesta.
Asianomaiset jäsenvaltiot:
Tätä tietoa ei ole saatavana tästä valmisteesta.
Valmisteen viitetunniste:
Tätä tietoa ei ole saatavana tästä valmisteesta.
Valmisteen lähdetunniste:
Tätä tietoa ei ole saatavana tästä valmisteesta.

Documents

Julkaistu ensimmäisen kerran:
Päivitetty viimeksi:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000064286