Nafpenzal 3D, suspensie voor intramammair gebruik voor runderen
 • Nafcillin
 • Dihidrostreptomicīns
 • Benzilpenicilīna prokaīna sāls
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Nizozemsko

Product identification

Název léčivého přípravku:
Nafpenzal 3D, suspensie voor intramammair gebruik voor runderen
Léčivá látka:
Cílové druhy zvířat:
 • Skot
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinární kód (ATCvet):
 • QJ51RC23
Registrační číslo:
 • REG NL 9705
Identifikační číslo přípravku:
 • d64bc050-61da-4460-b335-6c276de7da9e
Stálé identifikační číslo:
 • 600000059367

Product details

Způsob podání:
 • Intramamární podání
Léková forma:
 • Intramamární suspenze
Ochranná lhůta:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Popis balení:
Síla / složení:
 • 100.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Dose
 • 100.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Dose
 • 300.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Dose

Availability

Authorised in these countries:
 • Nizozemsko
Datum změny stavu dostupnosti:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Výrobní místa s propouštěním šarží:
 • Intervet International B.V.

Authorisation details

Typ registračního postupu:
Číslo postupu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Datum změny stavu registrace:
Země registrace:
 • Nizozemsko
Odpovědný orgán:
 • Medicines Evaluation Board
Držitel rozhodnutí o registraci:
 • Intervet Nederland B.V.
Rozhodnutí o registraci vydáno:
Referenční členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Dotčený členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor referenčního přípravku:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor přípravku v členském státě původu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Documents

Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000059367