Přejít k hlavnímu obsahu
Advantage, 100 mg/ml užlašinamasis tirpalas katėms
 • IMIDACLOPRID
 • Valid

Identifikace přípravku

Název léčivého přípravku:
Advantage, 100 mg/ml užlašinamasis tirpalas katėms
Léčivá látka a síla:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinární kód (ATCvet):
 • QP53AX17
Registrační číslo:
 • LT/2/02/1405/001-002
Identifikační číslo přípravku:
 • ee204c9c-7d6a-4a00-bb05-e43533dfc1bd
Stálé identifikační číslo:
 • 600000107883

Údaje o přípravku

Léková forma:
 • Roztok pro nakapání na kůži - spot-on
Withdrawal period by route of administration:
 • Spot-on use
  • Kočka

Dostupnost

Popis balení:
Výrobní místa s propouštěním šarží:
 • KVP Pharma+Veterinar Produkte GmbH
Source wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Destination wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Údaje o registraci

Typ registračního postupu:
Číslo postupu:
 • N/A
Datum změny stavu registrace:
Země registrace:
 • Litva
Odpovědný orgán:
 • SFVS
Držitel rozhodnutí o registraci:
 • Bayer Animal Health GmbH
Rozhodnutí o registraci vydáno:
Referenční členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Dotčený členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor referenčního přípravku:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor přípravku v členském státě původu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Další informace

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."