Přejít k hlavnímu obsahu
Advantage pro malé kočky a králíky, 40mg, Roztok pro nakapání na kůži - spot-on
 • IMIDACLOPRID
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Česko

Identifikace přípravku

Název léčivého přípravku:
Advantage pro malé kočky a králíky, 40mg, Roztok pro nakapání na kůži - spot-on
Léčivá látka a síla:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinární kód (ATCvet):
 • QP53AX17
Registrační číslo:
 • 96/1205/97-C
Identifikační číslo přípravku:
 • d2f12a20-af97-4e58-b462-4948fe3cf19b
Stálé identifikační číslo:
 • 600000059819

Údaje o přípravku

Léková forma:
 • Roztok pro nakapání na kůži - spot-on
Withdrawal period by route of administration:
 • Spot-on use
  • Kočka
  • Králík (v zájmovém chovu)

Dostupnost

Popis balení:
 • plast aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on
  Dostupné v těchto zemích:
  • Česko
 • plast aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on
  Dostupné v těchto zemích:
  • Česko
 • plast aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on
Výrobní místa s propouštěním šarží:
 • KVP Pharma+Veterinar Produkte GmbH
 • Damco Poland Sp. z o.o.
Source wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Destination wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Údaje o registraci

Typ registračního postupu:
Číslo postupu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Datum změny stavu registrace:
Země registrace:
 • Česko
Odpovědný orgán:
 • USKVBL
Držitel rozhodnutí o registraci:
 • Elanco Animal Health GmbH
Rozhodnutí o registraci vydáno:
Referenční členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Dotčený členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor referenčního přípravku:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor přípravku v členském státě původu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Další informace

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."