Přejít k hlavnímu obsahu
HAPASIL SUSPENSION ORAL 150 mg/ml
 • Netobimin
 • Surrendered
Authorised in these countries:
 • Španelsko

Identifikace přípravku

Název léčivého přípravku:
HAPASIL SUSPENSION ORAL 150 mg/ml
Léčivá látka a síla:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinární kód (ATCvet):
 • QP52AC06
Registrační číslo:
 • 242 ESP
Identifikační číslo přípravku:
 • 253800b0-fb5c-4445-8261-93436d7014cc
Stálé identifikační číslo:
 • 600000058888

Údaje o přípravku

Léková forma:
 • Perorální suspenze
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • Skot
   • Maso
    12
    day
   • Mléko
    3
    day

Dostupnost

Popis balení:
Výrobní místa s propouštěním šarží:
 • Trirx Segre
Source wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Destination wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Údaje o registraci

Stav registrace:
Typ registračního postupu:
Číslo postupu:
 • 242 ESP
Datum změny stavu registrace:
Země registrace:
 • Španelsko
Odpovědný orgán:
 • (AEMPS)
Držitel rozhodnutí o registraci:
 • Merck Sharp & Dohme Animal Health S.L.
Rozhodnutí o registraci vydáno:
Referenční členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Dotčený členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor referenčního přípravku:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor přípravku v členském státě původu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Další informace

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."