Přejít k hlavnímu obsahu
Valbazen Vet. oral opløsning 100 mg/ml
 • Albendasool
 • Valid

Identifikace přípravku

Název léčivého přípravku:
Valbazen Vet. 100 mg/ml oral opløsning
Valbazen Vet. oral opløsning 100 mg/ml
Léčivá látka a síla:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinární kód (ATCvet):
 • QP52AC11
Registrační číslo:
 • 10434
Identifikační číslo přípravku:
 • 719d5701-9195-4a83-8182-06a0f5d749cc
Stálé identifikační číslo:
 • 600000055648

Údaje o přípravku

Léková forma:
 • Perorální roztok
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • Skot
  • Ovce
   • Maso
    30
    day

Dostupnost

Popis balení:
 • K dispozici pouze v dansk
Výrobní místa s propouštěním šarží:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Source wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Destination wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Údaje o registraci

Typ registračního postupu:
Číslo postupu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Datum změny stavu registrace:
Země registrace:
 • Dánsko
Odpovědný orgán:
 • Danish Medicines Agency
Držitel rozhodnutí o registraci:
 • Zoetis Animal Health ApS
Rozhodnutí o registraci vydáno:
Referenční členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Dotčený členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor referenčního přípravku:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor přípravku v členském státě původu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Další informace

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."