Премини към основното съдържание
ACOLAN
 • Kolistīna sulfāts
 • Valid
Наличен в тези държави
 • Spain

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
ACOLAN
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  39.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  gram(s)
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QA07AA10
Номер на лиценза:
 • 1885 ESP
Идентификационен номер на продукта:
 • e5e4d30f-4bc6-4f68-8da7-14ce7822dbc1
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000055195

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Прах за прилагане във вода за пиене
Species grouped by route of administration:
 • Oral use
  • свиня
   • Meat and offal
    1
    day
 • In drinking water use
  • свиня
   • Meat and offal
    1
    day
Описание на опаковката:
 • Налично само на English
 • Налично само на English

Наличност

Наличен в тези държави:
Дата на промяна в статуса на наличност:
Тази информация не е налична за този продукт.
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Industrial Veterinaria S.A.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • 1885 ESP
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • The Spanish Agency Of Medicines And Medical Devices
Притежател на лиценза за употреба:
 • Industrial Veterinaria S.A.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
How useful was this page?
No votes yet

Additional information

"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."