Премини към основното съдържание
NELIO 5 COMPRIME POUR CHIEN
 • Benazepril
 • Valid

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
NELIO 5 COMPRIME POUR CHIEN
Nelio Vet. 5 mg tabletter
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  4.60
  milligram(s)
  /
  1.00
  Таблетка
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QC09AA07
Номер на лиценза:
 • 44285
Идентификационен номер на продукта:
 • 9ca906df-a8e9-4778-a3d3-7bd452007f63
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000108169

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Таблетка
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • куче

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Ceva Sante Animale
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • FR/V/0205/001
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • DKMA
Притежател на лиценза за употреба:
 • Ceva Sante Animale
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Засегната държава членка:
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."