Премини към основното съдържание
ABINAC, 5 g/100 ml, collirio soluzione per cani e gatti
 • Acetylcysteine
 • Valid

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
ABINAC, 5 g/100 ml, collirio soluzione per cani e gatti
ABINAC, 5 g/100 ml, collirio soluzione per cani e gatti
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QS01XA08
Номер на лиценза:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификационен номер на продукта:
 • 6c962d1a-42a4-41f8-95e1-06e9a7149e52
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000101046

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Капки за очи, разтвор
Withdrawal period by route of administration:
 • Ocular use
  • куче
  • котка

Наличност

Описание на опаковката:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Vetem S.p.A.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • MdS
Притежател на лиценза за употреба:
 • TREBIFARMA
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."