Премини към основното съдържание
LACHESIS COMPOSITUM N, injekcinis tirpalas
 • LACHESIS MUTUS D 6
 • PYROGENIUM NOSODE D6
 • JUNIPERUS SABINA D3
 • ECHINACEA ANGUSTIFOLIA
 • PULSATILLA PRATENSIS D2
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Lithuania

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
LACHESIS COMPOSITUM N, injekcinis tirpalas
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  200.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Ампула
 • Налично само на English
  200.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Ампула
 • Налично само на English
  100.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Ампула
 • Налично само на English
  100.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Ампула
 • Налично само на English
  50.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Ампула
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QV03
Номер на лиценза:
 • LT/2/03/1535/001-002
Идентификационен номер на продукта:
 • 8fbf0ad5-7397-4077-89de-137e85646113
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000100168

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Инжекционен разтвор
Withdrawal period by route of administration:
 • Subcutaneous use
  • кобила
  • крава
  • свиня
  • овца
  • коза
  • кучка
  • котка

Наличност

Описание на опаковката:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Biologische Heilmittel Heel GmbH
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • N/A
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • SFVS
Притежател на лиценза за употреба:
 • Biologische Heilmittel Heel GmbH
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."