Премини към основното съдържание
Echinacea/Phosphorus comp. PlantaVet
 • ECHINACEA PURPUREA D2
 • PHOSPHORUS D4
 • THUJA D4
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Germany

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Echinacea/Phosphorus comp. PlantaVet
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  0.03
  gram(s)
  /
  10.00
  millilitre(s)
 • Налично само на English
  0.03
  gram(s)
  /
  10.00
  millilitre(s)
 • Налично само на English
  0.03
  gram(s)
  /
  10.00
  millilitre(s)
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
Тази информация не е налична за този продукт.
Номер на лиценза:
 • 401319.00.00
Идентификационен номер на продукта:
 • 63f4e76e-809b-49f5-8e7d-7a7f9b092153
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000100068

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Инжекционен разтвор
Withdrawal period by route of administration:
 • Subcutaneous use
  • кон
   • Meat and offal
    0
    day
   • Milk
    0
    day

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на Deutsch
 • Налично само на Deutsch
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • 2401319
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • BVL
Притежател на лиценза за употреба:
 • Saluvet GmbH
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."