Премини към основното съдържание
Veterinary Medicines

DACLOTRIX 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg

Authorised
 • Permethrin (Cis:Trans 40:60)
 • Imidacloprid

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
DACLOTRIX 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg
DACLOTRIX 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg
Активна субстанция:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
Видове животни, за които е предназначен вмп:
 • куче
Начин на приложение:
 • Прилагане върху ограничен участък

Информация за продукта

Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  500.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Пипета
 • Налично само на English
  100.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Пипета
Фармацевтична форма:
 • Разтвор за прилагане върху ограничен участък
Withdrawal period by route of administration:
 • Spot-on use
  • куче
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QP53AC54
Статус на лиценза:
 • Valid
Authorised in:
 • Ireland
Описание на опаковката:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English

Допълнителна информация

Entitlement type:
Притежател на лиценза за употреба:
 • KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto
Marketing authorisation date:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Krka d.d. Novo Mesto
Отговорен орган:
 • Health Products Regulatory Authority
Номер на лиценза:
 • VPA10774/074/002
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Референтна държава членка:
Номер на процедурата:
 • IE/V/0774/002
Засегната държава членка:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."