Премини към основното съдържание
ACA CERULEN R, Spray auricolare per conigli
 • PYRETHRUM EXTRACT
 • Chlorocresol
 • Pipéronyl butoxyde
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Italy

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
ACA CERULEN R, Spray auricolare per conigli
ACA CERULEN R, Spray auricolare per conigli
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QP53A
Номер на лиценза:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификационен номер на продукта:
 • b1fdeb37-1c1e-4cd1-8337-561de2ac3e31
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000091177

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Спрей за уши, разтвор
Withdrawal period by route of administration:
 • Auricular use
  • заек
   • Meat and offal
    0
    day

Наличност

Описание на опаковката:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Teknofarma S.r.l.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • -
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • MdS
Притежател на лиценза за употреба:
 • Teknofarma S.r.l.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."