Премини към основното съдържание
RABIGEN MONO
 • Trakumsērgas vīruss, celms VP12, Inaktivēts
 • Valid

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
RABIGEN MONO
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  1.00
  international unit(s)
  /
  1.00
  Dose
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QI07AA02
Номер на лиценза:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификационен номер на продукта:
 • d2f64230-d57e-41c7-9333-433cfa29a257
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000090834

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Инжекционна суспензия
Withdrawal period by route of administration:
 • Subcutaneous use
  • куче
   • Unspecified
    0
    day
  • котка
   • Unspecified
    0
    day

Наличност

Описание на опаковката:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • -
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • MdS
Притежател на лиценза за употреба:
 • Virbac
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."