Премини към основното съдържание
SafePet Spot on S, 75 mg/ml rácsepegtető oldat kistestű kutyáknak A.U.V.
 • Fipronils
 • Valid

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
SafePet Spot on S, 75 mg/ml rácsepegtető oldat kistestű kutyáknak A.U.V.
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QP53AX15
Номер на лиценза:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификационен номер на продукта:
 • 8a7db8c5-4b07-4474-9215-4059fed71766
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000083281

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Разтвор за прилагане върху ограничен участък
Withdrawal period by route of administration:
 • Spot-on use
  • куче

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на magyar
 • Налично само на magyar
 • Налично само на magyar
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Vet-Agro Sp. z o.o.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • NEBIH
Притежател на лиценза за употреба:
 • Alpha-Vet Kft.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."