Премини към основното съдържание
YERSYVAC
 • Yersinia ruckeri, serotype O1, strain 6565, Inact…
 • Surrendered
Authorised in these countries:
 • Spain

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
YERSYVAC
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QI10BB03
Номер на лиценза:
 • 2949 ESP
Идентификационен номер на продукта:
 • c731a225-645d-4a6b-b257-78d6133a373e
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000083220

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Концентрат за суспензия за къпане чрез потапяне
Withdrawal period by route of administration:
 • Dipping
  • дъгова пъстърва
   • Meat
    0
    degree day

Наличност

Описание на опаковката:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Syva
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • 2949 ESP
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • (AEMPS)
Притежател на лиценза за употреба:
 • Syva
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."