Премини към основното съдържание
Young's Vector 12.5 mg/ml Pour-on Solution
 • Cypermethrin (Cis:Trans 80:20)
 • Valid

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Young's Vector 12.5 mg/ml Pour-on Solution
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  12.50
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QP53AC
Номер на лиценза:
 • VPA22020/027/001
Идентификационен номер на продукта:
 • a6dcd73a-5cb9-410a-a56f-49fc30916ff3
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000064345

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Разтвор за поливане
Withdrawal period by route of administration:
 • Topical use
  • овца
   • Meat and offal
    7
    day
   • Milk
    5
    day

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • Health Products Regulatory Authority
Притежател на лиценза за употреба:
 • Elanco GmbH
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."