Премини към основното съдържание
Rabigen Mono, süstesuspensioon koertele ja kassidele
 • Trakumsērgas vīruss, celms VP12, Inaktivēts
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Estonia

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Rabigen Mono, süstesuspensioon koertele ja kassidele
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QI07AA02
Номер на лиценза:
 • 1364
Идентификационен номер на продукта:
 • 176f7991-5685-4e72-afe6-b93b12f21aff
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000062549

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Инжекционна суспензия
Withdrawal period by route of administration:
 • Subcutaneous use
  • куче
  • котка

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на eesti
 • Налично само на eesti
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Virbac
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • N/A
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • RAVIMIAMET
Притежател на лиценза за употреба:
 • Virbac
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."