Премини към основното съдържание
БРЕЙК ПРО пудрa
 • PROPOXUR
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Bulgaria

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
БРЕЙК ПРО пудрa
BREAK PRO powder
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  1.00
  gram(s)
  /
  100.00
  gram(s)
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QP53AE02
Номер на лиценза:
 • 0022-1621
Идентификационен номер на продукта:
 • 1774e850-7db9-408a-bd74-708935f54260
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000059602

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Прах за кожа
Species grouped by route of administration:
 • Cutaneous use
  • куче
  • котка

Наличност

Описание на опаковката:
 • Пластмасови флакони от 20 g, изработени от ПЕВН, снабдени с капаче с отвори и плътна капачка на винт.
 • Пластмасови флакони от 40 g, изработени от ПЕВН, снабдени с капаче с отвори и плътна капачка на винт.
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Farmavet OOD
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • BFSA
Притежател на лиценза за употреба:
 • Farmavet OOD
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Additional information

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Documents

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."