Премини към основното съдържание
ПИПЕРАЗИН 20%
 • PIPERAZINE HEXAHYDRATE
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Bulgaria

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
ПИПЕРАЗИН 20%
PIPERAZINE 20%
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  20.00
  gram(s)
  /
  100.00
  millilitre(s)
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QP52AH01
Номер на лиценза:
 • 0022-2499
Идентификационен номер на продукта:
 • ed6f530a-783e-4be4-9c85-4fb250483512
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000059600

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Перорален разтвор
Species grouped by route of administration:
 • Oral use
  • свиня
   • Meat and offal
    7
    day
  • домашни птици
   • Meat and offal
    0
    day
   • Egg
    7
    day

Наличност

Описание на опаковката:
 • Пластмасови флакони от 100 ml, затварящи се с винтови пластмасови капачки
 • Пластмасови флакони от 5.0 L
 • Пластмасови флакони от 2.0 L
 • Пластмасови флакони от 1.0 L
 • Пластмасови флакони от 500 ml
 • Пластмасови флакони от 200 ml
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Farmavet OOD
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • BFSA
Притежател на лиценза за употреба:
 • Farmavet OOD
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Additional information

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Documents

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."