Премини към основното съдържание
DALMARELIN 25 micrograms/ml solution for injection for cattle and rabbits
 • Lecirelīns
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Luxembourg

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
DALMARELIN 25 micrograms/ml solution for injection for cattle and rabbits
DALMARELIN 25 micrograms/ml solution for injection for cattle and rabbits
DALMARELIN 25 micrograms/ml solution for injection for cattle and rabbits
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QH01CA92
Номер на лиценза:
 • V/810/04/02/0798
Идентификационен номер на продукта:
 • 127c98fa-43d4-4d15-becd-111b21863fc6
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000056175

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Инжекционен разтвор
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • заек
   • Meat and offal, milk
    0
    day
  • говеда
   • Meat and offal
    0
    day

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • IT/V/0112/001
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • DPM
Притежател на лиценза за употреба:
 • Fatro S.p.A.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Засегната държава членка:
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."