Премини към основното съдържание
LABHIDRO AD3E SOLUCION INYECTABLE
 • All-rac-alfa-tokoferylacetat
 • Holekalciferols
 • VITAMIN A
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Spain

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
LABHIDRO AD3E SOLUCION INYECTABLE
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  50.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
 • Налично само на English
  75000.00
  international unit(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
 • Налично само на English
  500000.00
  international unit(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QA11JA
Номер на лиценза:
 • 3668 ESP
Идентификационен номер на продукта:
 • c2271765-e0e3-4ce7-b3c5-7b93b8cbf010
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000055928

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Инжекционен разтвор
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • говеда
   • Meat and offal
    280
    day
   • Milk
    no withdrawal period
  • овца
   • Meat and offal
    243
    day
   • Milk
    no withdrawal period
  • кон
   • Meat and offal
    280
    day
   • Milk
    no withdrawal period
  • свиня
   • Meat and offal
    259
    day

Наличност

Описание на опаковката:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Labiana
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • 3668 ESP
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • The Spanish Agency Of Medicines And Medical Devices
Притежател на лиценза за употреба:
 • Labiana Life Sciences S.A.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."