Премини към основното съдържание
ADOEQMINA 10 mg/ml SOLUCION CUTANEA
 • CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE SOLUTION
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Spain

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
ADOEQMINA 10 mg/ml SOLUCION CUTANEA
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QD08AC02
Номер на лиценза:
 • 384 ESP
Идентификационен номер на продукта:
 • 826d4081-f507-467c-a023-b12818951e6f
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000054712

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Разтвор за кожа
Withdrawal period by route of administration:
 • Cutaneous use
  • кон
   • Meat and offal
    0
    day
  • куче
  • котка

Наличност

Описание на опаковката:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Laboratorios Calier S.A.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • 384 ESP
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • The Spanish Agency Of Medicines And Medical Devices
Притежател на лиценза за употреба:
 • Laboratorios Calier S.A.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."