Премини към основното съдържание
Veterinary Medicines

Adrestan 30 mg hard capsules

Authorised
 • Trilostan

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Adrestan 30 mg hard capsules
Активна субстанция:
 • Налично само на English
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:
 • куче
Начин на приложение:
 • Перорално приложение

Информация за продукта

Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  30.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Капсула
Фармацевтична форма:
 • Капсула, твърда
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • куче
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QH02CA01
Статус на лиценза:
 • Valid
Authorised in:
 • United Kingdom (Northern Ireland)
Описание на опаковката:
 • Налично само на English

Допълнителна информация

Вид процедура по лицензиране:
Притежател на лиценза за употреба:
 • Dechra Limited
Лиценз за употреба издаден на:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Genera d.d.
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • VMD
Номер на лиценза:
 • VM 10434/4088
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Референтна държава членка:
Номер на процедурата:
 • IE/V/0503/002

Документи

Кратка характеристика на продукта

Published:
English (PDF)
Download
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."