Премини към основното съдържание
ICTHIOVAC-LG LACTOCOCOSIS TRUCHA
 • Lactococcus garvieae, strain TW-446.B3, Inactivat…
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Spain

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
ICTHIOVAC-LG LACTOCOCOSIS TRUCHA
ICTHIOVAC-LG LACTOCOCOSIS TRUCHA
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QI10BB
Номер на лиценза:
 • 1642 ESP
Идентификационен номер на продукта:
 • 330fb7aa-bc0e-40e1-9b16-81cc0166313f
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000043787

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Инжекционна емулсия
Withdrawal period by route of administration:
 • Intraperitoneal use
  • дъгова пъстърва
   • Meat
    0
    degree day

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на English
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • ES/V/0171/001
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • (AEMPS)
Притежател на лиценза за употреба:
 • Laboratorios Hipra S.A.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."