Премини към основното съдържание
FACEL H.L.
 • Cefapirin
 • Valid
Authorised in these countries:
 • France

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
FACEL H.L.
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  0.30
  gram(s)
  /
  1.00
  Спринцовка
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QJ51DA30
Номер на лиценза:
 • FR/V/3286010 2/1991
Идентификационен номер на продукта:
 • 37a91f5d-f67a-4317-bcf9-d4386d5e26de
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000039958

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Интрамамарна суспензия
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramammary use
  • говеда

Наличност

Описание на опаковката:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Intervet International B.V.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • ANSES
Притежател на лиценза за употреба:
 • Intervet
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."