Премини към основното съдържание
VALBAZEN DIX
 • Albendasool
 • Valid
Authorised in these countries:
 • France

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
VALBAZEN DIX
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QP52AC11
Номер на лиценза:
 • FR/V/5832835 0/1983
Идентификационен номер на продукта:
 • 4e7e5af0-3d23-46c9-ac6d-e613d492c94a
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000039202

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Перорална суспензия
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • говеда

Наличност

Описание на опаковката:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Purna Pharmaceuticals
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • ANSES
Притежател на лиценза за употреба:
 • Zoetis France
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."