Премини към основното съдържание
Kaberstop 50 microgram/ml oral solution for dogs and cats.
 • Cabergoline
 • Valid

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Kaberstop 50 microgram/ml oral solution for dogs and cats.
KABERSTOP 50 microgramos/ml SOLUCION ORAL PARA PERROS Y GATOS
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QG02CB03
Номер на лиценза:
 • 3969 ESP
Идентификационен номер на продукта:
 • 9c82e0b5-1e0b-4fc6-8a7f-01ca67a4bc54
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000032002

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Перорална течност
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • куче
  • котка

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Vet-Agro Multi-Trade Company Sp. z o.o.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • NL/V/0333/001
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • (AEMPS)
Притежател на лиценза за употреба:
 • Vet-Agro Sp. z o.o.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."