Премини към основното съдържание
IBRIN
 • Infectious Bovine rhinotracheitis virus, type 1, …
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Romania

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
IBRIN
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  3.00
  log2 virus neutralising unit(s)
  /
  5.00
  millilitre(s)
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QI02AA03
Номер на лиценза:
 • 150441
Идентификационен номер на продукта:
 • 17a313c9-0d13-482d-850e-aa724baa635e
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000027566

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Инжекционен разтвор
Withdrawal period by route of administration:
 • Subcutaneous use
  • говеда
   • Meat and offal, milk
    0
    day

Наличност

Описание на опаковката:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Bioveta a.s.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • N/A
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • Institute For Control Of Biological Products And Veterinary Medicines
Притежател на лиценза за употреба:
 • Bioveta a.s.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."