Премини към основното съдържание
VANBENDAZOL
 • FENBENDAZOLE
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Romania

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
VANBENDAZOL
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  300.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  gram(s)
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QP52AC13
Номер на лиценза:
 • 120195
Идентификационен номер на продукта:
 • de31fb6c-a277-4fc4-9127-03f27b4f2ce2
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000006477

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Перорална паста
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • представител на сем. Еквиди

Наличност

Описание на опаковката:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Vanelli S.R.L.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • N/A
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • Institute For Control Of Biological Products And Veterinary Medicines
Притежател на лиценза за употреба:
 • Vanelli S.R.L.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."