Nafpenzal MC, Intramamární suspenze
 • BENZYLPENICILLIN
 • NAFCILINS
 • DIHIDROSTREPTOMICINS
 • Övergiven
Godkänt i dessa länder:
 • Tjeckien

Product identification

Läkemedlets namn:
Nafpenzal MC, Intramamární suspenze
Aktiv substans:
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English
Anatomisk terapeutisk kemisk veterinärkod (ATCvet-kod):
 • QJ51RC22
Godkännandenummer:
 • 96/251/92-C
Produktens identifieringsnummer:
 • 91e44e1b-57d0-4b31-96c2-9d5ab8d0dc8c
Permanent identifieringsnummer:
 • 600000064698

Product details

Administreringsväg:
 • Intramammär användning
Läkemedelsform:
 • Intramammär suspension
Karenstid:
 • Cattle (cow)
  Meat and offal
  7
  dygn
  Milk
  108
  timme
Beskrivning av förpackning:
Styrka / sammansättning:
 • 169.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Applikator
 • 100.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Applikator
 • 100.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Applikator

Availability

Godkänt i dessa länder:
 • Tjeckien
Datum för ändring av tillgänglighetsstatus:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.
Tillverkningsplatser för frisläppande av tillverkningssatser:
 • Intervet International B.V.

Authorisation details

Godkännandestatus:
 • Övergiven
Typ av godkännandeförfarande:
 • Försäljningstillstånd
Förfarandenummer:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.
Datum för ändring av godkännandestatus:
Godkännandeland:
 • Tjeckien
Ansvarig myndighet:
 • USKVBL
Innehavare av godkännande för försäljning:
 • Intervet International B.V.
Godkännande för försäljning utfärdat:
Referensmedlemsstat:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.
Berörda medlemsstater:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.
Referensproduktens identitetsbeteckning:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.
Källproduktens identitetsbeteckning:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.

Documents

Först publicerad:
Senast uppdaterad:
Först publicerad:
Senast uppdaterad:
Först publicerad:
Senast uppdaterad:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000064698