Authorised

Product identification

Läkemedlets namn:
Rabisin Glikoproteiny wirusa wścieklizny nie mniej niż 1IU Zawiesina do wstrzykiwań
Aktiv substans:
 • Finns tillgänglig endast på English
Djurslag:
 • Katt
 • Nöt
 • Iller
 • Får
 • Hund
 • Häst
Administreringsväg:
 • Intramuskulär användning
 • Subkutan användning

Product details

Aktiv substans / Styrka :
 • Finns tillgänglig endast på English
  1.00
  international unit(s)
  /
  1.00
  international unit(s)
Läkemedelsform:
 • Injektionsvätska, suspension
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Katt
  • Nöt
  • Iller
  • Får
  • Hund
  • Häst
 • Subcutaneous use
  • Katt
  • Nöt
  • Iller
  • Får
  • Hund
  • Häst
Anatomisk terapeutisk kemisk veterinärkod (ATCvet-kod):
 • QI02X
Godkännandestatus:
 • Godkänd
Authorised in:
 • Polen
Beskrivning av förpackning:
 • Finns tillgänglig endast på polski
 • Finns tillgänglig endast på polski
 • Finns tillgänglig endast på polski

Additional information

Typ av godkännandeförfarande:
 • Försäljningstillstånd
Innehavare av godkännande för försäljning:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health France
Godkännande för försäljning utfärdat:
Tillverkningsplatser för frisläppande av tillverkningssatser:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health France
Godkännandeland:
 • Polen
Ansvarig myndighet:
 • URPL
Godkännandenummer:
 • 0537
Datum för ändring av godkännandestatus:

Documents

Märkningstext

Published:
Polish (PDF)
Download

Bipacksedel

Published:
Polish (PDF)
Download

Produktresumé

Published:
Polish (PDF)
Download

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000059549